سوابق آموزشی

 • تدریس در دانشگاه تهران
  • عملیات نقشه برداری (دانشکده مهندسی عمران)
  • عملیات نقشه برداری مسیر (دانشکده مهندسی نقشه برداری)
  • همکاری در پروژه راهسازی (دانشکده مهندسی نقشه برداری)
  • نقشه برداری و عملیات (دانشکده مهندسی نقشه برداری)
  • نقشه بردای (دانشکده مهندسی معدن)

 

 • تدریس در دانشگاه بیرجند
  • نقشه برداری و عملیات (گروه مهندسی عمران)
  • مبانی GIS (گروه مهندسی عمران)
  • فتوگرامتری (گروه مهندسی عمران)
  • مقررات ملی ساختمان (گروه مهندسی عمران)
  • پروژه راهسازی (گروه مهندسی عمران)
  • کارآموزی (گروه مهندسی عمران)
  • طراحی و ترسیم مدارک (گروه باستان شناسی)

 

 • تدریس در دانشگاه صنعتی بیرجند
  • نقشه برداری و عملیات (گروه مهندسی عمران)
  • مبانی GIS (گروه مهندسی عمران)
  • نقشه برداری (گروه مهندسی معدن)

 

 • تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی هرمزان
  • پروژه راهسازی (گروه عمران)
  • کارآموزی (گروه عمران)
  • طرح هندسی راه پیشرفته (ارشد راه و ترابری)
  • ظرفیت راه ها و تقاطع ها (ارشد راه و ترابری)

 

 • تدریس GIS و RS در اردوی کارآموزی دانشگاه زابل

 

 • برگزاری سمینار “آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS و کاربردهای آن در علوم مهندسی” در نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

  

 • همکاری در برگزاری اولین دوره کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری در دانشکده فنی تهران دی ماه ۸۶

  

 • همکاری در برگزاری سومین دوره آموزشی تفکیک آپارتمان در نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی آبان و آذر ماه ۹۳

 

 • برگزاری دوره آموزشی “کاربرد GPS” برای مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی در دی ماه 93

 

 • برگزاری ورکشاپ آنلاین “آشنایی با GPS” با همکاری گروه مهندسی سبزسازه در مرداد و شهریور 94

 

 • برگزاری دوره آموزشی “تفسیر عکس های هوایی” برای کارشناسان رسمی مرکز کارشناسان قوه قضائیه در بهمن 95

 

 • برگزاری دوره آموزشی “آموزش کاربردی GIS” برای کارشناسان شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اردیبهشت 96

 

 • برگزاری دوره آموزشی “تهیه نقشه های استاندارد و نرم افزارهای مرتبط” برای کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی اردیبهشت 98

 

 • برگزاری دوره آموزشی “تفسیر عکس های هوایی” برای کارشناسان رسمی کانون کارشناسان دادگستری خراسان جنوبی در آبان 1400

 

 • برگزاری کارگاه آموزشی “کاربرد GIS” برای دانشجویان دانشکده بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خرداد 1401

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *