سوابق کاری

سوابق کاری

سوابق ستادی   عضو و دارای پروانه اشتغال پایه 1 نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی در رشته مهندسی نقشه برداری مسئول گروه تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی (4 دوره) عضو کمیته نظام پیشنهادات سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی (۲ دوره) مسئول کمیته امور اشتغال و مهندسین فاقد پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی …

بیشتر بخوانید »