سوابق پژوهشی

سوابق پژوهشی

مقالات ارائه مقاله در کنفرانس ISPRS 86 تهران با موضوع “Agent-Based Simulation to Locate Optimum Fire Stations”   ارائه مقاله در کنفرانس Map Asia 2008 با موضوع “K-Nearest Neighbor Search Algorithm for Dynamic Delaunay Triangulation” ارائه مقاله در کنفرانس NDM 2009, Thailand با موضوع “Flood Modeling by Using Geospatial Information System”   ارائه مقاله در کنفرانس EOGC2009 در کشور چین …

بیشتر بخوانید »