نقشه برداری تکمیلی

نمرات درس نقشه برداری تکمیلی …

پس از تحویل پروژه های درس و ارزیابی آنها نمرات نهایی به شرح ذیل اعلام می گردد. درخصوص پروژه ها نمره تعلق گرفته بیشتر بر مبنای زحماتی که در طول ترم کشیدین بوده هرچند کیفیت پروژه و تسلط بر آن نیز موثر بوده است. در اختصاص نمره پروژه سعی کردم به اعضای گروه ها بر حسب میزان کار و تسلط …

بیشتر بخوانید »

نقشه برداری تکمیلی

با سلامجزوات این درس به صورت هفتگی در این صفحه بارگذاری خواهد شد. شما می توانید کلیه موضوعات مرتبط به این درس را در همین صفحه دنبال نمایید.با تشکر جزوات درس به ترتیب جلسه: جلسه اولجلسه دومجلسه سومجلسه چهارم پروژه 1 : تهیه نقشه توپوگرافی منطقه تعیین شده در مقیاس 1:200– تاریخ تحویل: 21 لغایت 25 اردیبهشت– مستندات تحویلی: فایل …

بیشتر بخوانید »