مرکز کارشناسان دادگستری

اعضای هیات مدیره مرکز

سومین دوره هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی از اردیبهشت 1401 کار خود را آغاز نمود. بر اساس انتخابات انجام گرفته اعضای هیات مدیره مرکز به شرح ذیل انتخاب و برای یک دوره 3 ساله فعالیت خود را آغاز نمودند: – آقای مهندس احمد بیکس: رئیس هیات مدیره– آقای دکتر محمد اکبری: نایب رئیس هیات مدیره– آقای دکتر …

بیشتر بخوانید »