نقشه برداری

نمرات گزارشکار نقشه برداری…

با سلامپس از بررسی گزارشکارهای نقشه برداری با توجه به فایل های دریافتی توسط اینجانب نمرات هر گزارش به تفکیک به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم به ذکر است که نمره هر گزارش 1 در نظر گرفته شده است و در نهایت مجموع نمرات تبدیل به مقیاس 5 خواهد شد. گروه هایی که مقابل گزارش های مشخص شده خط …

بیشتر بخوانید »

نمرات درس نقشه برداری…

با سلامپس از بررسی پروژه ها و گزارشهای کار که با وجودی که زمان زیادی گرفت تلاش کردم حقی ضایع نشود هرچند مطمئنا به صورت مطلق و کامل این اتفاق نیافتاده است. متاسفانه علی رغم تاکید فراوان در طول ترم مبنی بر اهمیت گزارشهای کار و پروژه تعداد قابل توجهی از دانشجویان بی توجه به موضوع بوده و باعث مشکل …

بیشتر بخوانید »

نمرات درس نقشه برداری…

با سلامپس از تصحیح برگه های میان ترم، نمرات آن به شرح ذیل اعلام می گردد. در تصحیح برگه ها ارفاق کافی صورت گرفت با این وجود دانشجویانی که به نمره خود اعتراض دارند یا تمایلی به دیدن برگه خود دارند می توانند به اطلاع بنده برسانند. امیدوارم آزمون میانترم محک خوبی برای ارزشیابی شما و برنامه ریزی دقیق تر …

بیشتر بخوانید »

درس نقشه برداری

با سلام به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جزوات این درس به صورت هفتگی در همین صفحه اضافه می گردد و قابل دانلود می باشد. همچنین شما می توانید اطلاعات مربوط به کلاس و پروژه های درس را از طریق همین صفحه دنبال نمایید. با تشکر اکبری اطلاعیه تحویل پروژه های درس نقشه برداری:– گزارش کارهای طول ترم: آخرین مهلت …

بیشتر بخوانید »