رزومه

سوابق کاری

سوابق ستادی   عضو و دارای پروانه اشتغال پایه 1 نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی در رشته مهندسی نقشه برداری مسئول گروه تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی (4 دوره) عضو کمیته نظام پیشنهادات سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی (۲ دوره) مسئول کمیته امور اشتغال و مهندسین فاقد پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی …

بیشتر بخوانید »

سوابق پژوهشی

مقالات در نشریات Akbari, M. A. Rajabi, Evaluation of Desktop Free/Open Source GIS SoftwareBased On Functional and Non-Functional Capabilities, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol. 20 No. 5, 2013. Akbari, S. R. Hashemi Peikar, Evaluation of Free/Open Source Software Using OSMM Model, Case Study: WebGIS and Spatial Database, ACSIJ Advances in Computer Science: an International Journal, Vol. 3, Issue 5, No.11, September …

بیشتر بخوانید »

سوابق آموزشی

تدریس در دانشگاه تهران عملیات نقشه برداری (دانشکده مهندسی عمران) عملیات نقشه برداری مسیر (دانشکده مهندسی نقشه برداری) همکاری در پروژه راهسازی (دانشکده مهندسی نقشه برداری) نقشه برداری و عملیات (دانشکده مهندسی نقشه برداری) نقشه بردای (دانشکده مهندسی معدن)   تدریس در دانشگاه بیرجند نقشه برداری و عملیات (گروه مهندسی عمران) مبانی GIS (گروه مهندسی عمران) فتوگرامتری (گروه مهندسی عمران) …

بیشتر بخوانید »

سوابق تحصیلی

  فارغ التحصیل مهندسی نقشه برداری از دانشکده فنی دانشگاه تهران (تیر ماه ۸۶ ) کسب رتبه اول در بین دانشجویان ورودی و کسب جایزه FOE دانشکده فنی ۴ مرتبه گذراندن دوره کارآموزی کارشناسی به مدت ۱٫۵ ماه در کشور ترکیه (تابستان ۸۶) پذیرش بدون کنکور با سهمیه استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (مهر ماه ۸۶ ) …

بیشتر بخوانید »