سوابق پژوهشی

 • مقالات

 • ارائه مقاله در کنفرانس ISPRS 86 تهران با موضوع “Agent-Based Simulation to Locate Optimum Fire Stations”

 

 • ارائه مقاله در کنفرانس Map Asia 2008 با موضوع “K-Nearest Neighbor Search Algorithm for Dynamic Delaunay Triangulation”
 • ارائه مقاله در کنفرانس NDM 2009, Thailand با موضوع “Flood Modeling by Using Geospatial Information System”

 

 • ارائه مقاله در کنفرانس EOGC2009 در کشور چین با موضوع Evaluation and Revision of SRTM Data as a Suitable Source of Elevation Information for GIS Applications

 

 • ارائه مقاله در سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 1388 با موضوع بررسی تاثیر خطای مدل ارتفاعی زمین در ایجاد خطر برای محیط زیست (مطالعه موردی: حجم مخزن سد (

 

 • ارائه مقاله در کنفرانس ISSA 2009در کشور با چین موضوع Data Manipulation by PostGIS as a Free/Open Source Database for Web GIS Applications”

 

 • ارائه مقاله در کنفرانس ICCSA 2009 چاپ شده در ژورنال Springer-Verlag در کشور کره جنوبی با موضوع “Design and Implementation of A GSM Based Automatic Vehicle Location System”

 

 • ارائه مقاله در کنفرانس ISDE6 2009در کشور با چین موضوع ” Evaluation of Free/Open Source Desktop GIS Software Case Study: 3D Functionality “

 

 • ارائه مقاله در کنفرانس ISDE6 2009در کشور با چین موضوع “Designing a Spatial-Temporal Framework for Emergency Location Services”

 

 • ارائه مقاله در کنفرانس مهندسی حمل ونقل وترافیک درون شهری منطقه ۱۲ شهرداری تهران با موضوع “بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب در حمل و نقل شهری به منظور کاهش آلودگی هوا (مورد مطالعاتی: منطقه ۱۲ شهر تهران)

 

 • ارائه مقاله در اولین کنفرانس ملی ژئوماتیک نوین در خدمت جامعه (دانشگاه تهران) با موضوع “طراحی سامانه اطلاعات مکانی شبکه حمل ونقل عمومی شهری در محیط WebGIS برای کلان شهرهای ایران

 

 • ارائه مقاله در اولین کنفرانس ملی ژئوماتیک نوین در خدمت جامعه (دانشگاه تهران) با عنوان ” طراحی و پیاده سازی سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)به عنوان سیستم حامی تصمیم گیری در نظام آموزش عالی

 

 • ارائه مقاله در کنفرانس ملی زیرساخت های حمل و نقل با عنوان “روش نوین بکارگیری قابلیت های GIS به منظور طراحی رقومی مسیر در مطالعات مرحله اول راه

 

 • پذیرش مقاله در مجله TEHNIČKI VJESNIK – TECHNICAL GAZETTE (ISI, IF:0.6) با عنوان “Evaluation of Desktop Free/Open Source GIS Software Based On Functional and Non-Functional Capabilities“

 

 • پذیرش مقاله در مجله Advances in Computer Science: An International Journal با عنوان “Evaluation of Free/Open Source Software Using OSMM Model, Case Study: WebGIS and Spatial Database”

 

 • پذیرش مقاله در مجله Advances in Computer Science: An International Journal با عنوان “New Regional Co-location Pattern Mining Method Using Fuzzy Definition of Neighborhood”

 

 • ارائه مقاله در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران با عنوان “ارزیابی مشارکت و نقش GIS در مدیریت بحران زلزله (نمونه موردی: شهر بیرجند)

 

 • پذیرش مقاله در مجله علمی-پژوهشی علوم و فنون نقشه­برداری با عنوان “کاوش الگوی آلودگی هوای منطقه شهری با استفاده از مدل توسعه یافته روش داده کاوی هم-مکانی”

 

 • پذیرش مقاله در مجلهJournal of Geographical Systems (ISI, IF:1.5) با عنوان “A Generic Regional Spatio-Temporal Co-occurrence Pattern Mining Model: A Case Study for Air Pollution”

 

 • پذیرش مقاله در مجله International Journal of Environmental Science and Technology (ISI, IF: 2.2) با عنوان “Identification of Air Pollution Patterns Using a Modified Fuzzy Co-occurrence Pattern Mining Method”

 

 • ارائه مقاله در دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی با عنوان “هم پیمایی راهکار کاهش معضلات ترافیک شهری، بررسی موردی کاربرد این شیوه بر کاهش ایرادات پوشش مسیر سرویس های دانشگاه بیرجند

 

 • ارائه مقاله در دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در علوم انسانی و مهندسی با عنوان “امکانسنجی استفاده از ضایعات معدنی کارخانجات تولید قند (آهک هیدراته) به عنوان فیلر جهت افزایش مقاومت در برابر شیارشدگی و بهبود تاثیرات نامطلوب رطوبت و یخبندان در مخلوط های آسفالتی گرم

 

 • پذیرش مقاله در مجله International Journal of Data Mining & Knowledge Management Process  با عنوان “Using Ontology Based Semantic Association Rule Mining in Location Based Services”

 

 • ارائه مقاله در اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار با عنوان “بررسی و ارزیابی روشهای مسیریابی و ارائه بهترین روش برای سیستم جمع آوری پسماند شهری

 

 • ارائه مقاله در دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست با عنوان “حفظ محیط زیست از طریق بکارگیری آهک هیدراته کارخانه های قند در راهسازی

 

 • ارائه مقاله در دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست با عنوان “امکانسنجی و نیازسنجی بکارگیری حمل و نقل دوچرخه در شهر فردوس

 

 • ارائه مقاله در چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری با عنوان “پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان با استفاده از مدل دراستیک مبتنی بر GIS (مطالعه موردی: شهرستان قائنات)

 

 • ارائه مقاله در چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری با عنوان “پارامترهای موثر در انتخاب مواد و روش آسفالتهای حفاظتی میکروسرفیسینگ و اسلاری سیل

 

 • پذیرش مقاله در مجله Journal of AI and Data Mining  با عنوان “A new ontology based approach for human activity recognition from GPS data”

 

 • ارائه مقاله در سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری با عنوان “کاهش هزینه های مدیریت پسماند با مسیریابی بهینه وسایل نقلیه جمع آوری پسماند”

 

 • ارائه مقاله در نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان با عنوان “توسعه­ی فیزیکی شهر از منظر عوامل جغرافیایی”

 

 • ارائه مقاله در نخستین همایش ملی پژوهش های نوین میان رشته ای و کاربردی در علوم انسانی با عنوان “ضرورت مدیریت منابع آب و آبخیزداری در شهرستان فریدونشهر”

 

 • ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر با عنوان “ارزیابی سیستم حمل و نقل هایپرلوپ به عنوان یک تکنولوژی جدید و بررسی راهکارها و چالش های پیش روی آن”

 

 • ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر با عنوان “ بررسی تأثیر واکس پلی اتیلن در بهبود عملکرد مخلوط آسفالتی گرم در محور بیرجند-قاین

 

 • ارائه مقاله در کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی با عنوان “ارزیابی اثرات اجتماعی خشکسالی بر زندگی کشاورزان شهرستان خوسف خراسان جنوبی”

 

 • ارائه مقاله در کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی با عنوان “مدیریت منابع آب به منظور توسعه پایدار کشاورزی”

 

 • ارائه ۴ مقاله در مجله تخصصی نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی با عناوین :
  • لیزر اسکنر، تکنولوژی جدید در خدمت مهندسی نقشه برداری
  • اندازه گیری سه بعدی بدون تماس برای ساخت و ساز و نظارت بر اجزا
  • تسطیح به روش جدید با تکنولوژی لیزری
  • برآورد واگرایی در ساخت و ساز پیش ساخته با استفاده از شبکه های کنترل ژئودتیک

 

 • پایان نامه ها

 • استاد مشاور، پایان نامه با عنوان “ تعیین مسیر وسایل نقلیه جمع آوری زباله و ایستگاه انتقال با استفاده از منطق فازی و GIS” توسط آقای رضا موسایی دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند، دفاع : بهمن 95

 

 • استاد راهنما، پایان نامه با عنوان” بررسی وضعیت ترافیک ساکن خیابان های شهری و ارائه راهکارهای مدیریتی آن (مطالعه موردی خیابان حکیم نزاری بیرجند)” توسط آقای مهدی صمدی فرد دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه غیر انتفاعی هرمزان، دفاع : شهریور 96

 

 • استاد راهنما، پایان نامه با عنوان” مدیریت دانش در سازمان پروژه محور و تأثیر آن بر کاهش تأخیرات و موفقیت پروژه های راهسازی خراسان جنوبی ” توسط آقای وحید حاجی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه غیر انتفاعی هرمزان، دفاع : شهریور 96

 

 • استاد راهنما، پایان نامه با عنوان”تأثیر واکس پلی اتیلن در بهبود عملکرد مخلوط آسفالتی گرم” توسط آقای محمد ابراهیم مهدیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه غیر انتفاعی هرمزان، دفاع : شهریور 96

 

 • استاد راهنما، پایان نامه با عنوان” اولویت بندی بهسازی و نوسازی روسازی شبکه معابر شهری در بستر سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: شهر آق قلا)” توسط آقای حامد زنگانه دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر، دفاع : شهریور 96

 

 • تالیفات

 • تالیف کتاب “مجموعه سوالات آزمون های نظام مهندسی و نظام کاردان های فنی ساختمان در رشته نقشه برداری با پاسخ های تشریحی

 

 • ترجمه و تالیف کتاب آموزش گام به گام و کاربردی AutoCAD Civil 3D 2013

 

 • متفرقه

 • ارائه پروژه کارشناسی با موضوع ” کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و مسائل مدیریتی در شهرداری ها “

 

 • ارائه پروژه کارشناسی ارشد با موضوع ارزیابی نرم افزارهای آزاد/متن باز مهم GIS در حوزه سه بعدی “

 

 • همکاری در طرح پژوهشی دانشگاه تهران برای شهرداری تهران

 

 • داور مجله علمی – پژوهشی International Journal of Computer Science and Application (IJCSA)”

 

 • داور جشنواره ملی دانشگاهی حرکت سال 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *